Uitgangspunten

Vriend worden

Huygens' Swaensteyn kan niet zonder de ondersteuning van vrienden en daarom word je als vriend met open armen ontvangen.

Home > Erfgoedpodium > Uitgangspunten

Uitgangspunten

We hanteren  de volgende uitgangspunten:

 • Iedere erfgoedpartner behoudt zijn eigen zelfstandigheid. Gezamenlijk versterken wij elkaar maar de identiteit van iedere partner blijft bewaard.
   
 • Initiatieven die door de partners individueel of in samenwerking worden ontwikkeld, kunnen via het podium ondersteund worden met advies m.b.t. promotie, marketing en fondsenwerving. Ervaringen worden gedeeld door toepassing van “best practices”. Nieuwsbrieven worden, waar mogelijk en zinvol, gedeeld.
   
 • Op het terrein van educatie streven we naar versterking van de onderlinge samenwerking.
   
 • Het Erfgoedpodium kan functioneren als aanspreekpunt voor gezamenlijke projecten richting de gemeente, provincie Zuid-Holland (erfgoedlijnen: Landgoederenzone, Trekvaarten en Limes) en andere stakeholders.
   
 • Het Erfgoedpodium stimuleert gezamenlijkheid bijvoorbeeld door middel van een themajaar. Rode draad/thematisch werken.
   
 • Het Erfgoedpodium moet herkenbaar zijn, ook voor het brede publiek. Dat kan via uitingen op websites, folders, plattegronden, interviews/persberichten.
   
 • Het Erfgoedpodium haakt aan bij platform aandevliet.nl Er worden gezamenlijke arrangementen samengesteld, deze worden via dit platform aangeboden. Er komt een toeristische/erfgoedkalender.
   
 • Er wordt naar gestreefd om op korte termijn in Museum Swaensteyn een VVV steunpunt te realiseren, zo mogelijk met een (onbemande) dependance bij de Sluis in Leidschendam.