Over ons

Vriend worden

Huygens' Swaensteyn kan niet zonder de ondersteuning van vrienden en daarom word je als vriend met open armen ontvangen.

Home > Over ons

Over ons

De organisatie van het museum


Directeur
Tim Zeedijk
directie@huygensmuseum.nl

Eventmanager
Roos de Graaff
events@huygensmuseum.nl

Secretariaat
Astrid van Nes
secretariaat@huygensmuseum.nl

Financiële administratie en educatie
Tanja Pulles
administratie@huygensmuseum.nl

Bestuurssamenstelling Stichting Huygensmuseum

Voorzitter: W.Ch. Choy
Penningmeester: G. Croqué
Secretaris: Wilma der Weduwe

Vrijwilligers

Het vele werk op Huygens' Swaensteyn wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door vrijwilligers. 

Bedrijfsvoering & Publiek

Huygens' Swaensteyn onder de Stichting Huygensmuseum is een instelling die voldoet aan de (gewijzigde) ANBI-regels van de Belastingdienst.

Huygens' Swaensteyn hanteert de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Huygens' Swaensteyn onderschrijft de Ethische Code, Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie