Nieuws

Vriend worden

Huygens' Swaensteyn kan niet zonder de ondersteuning van vrienden en daarom word je als vriend met open armen ontvangen.

Home > Nieuws

Nieuws

Je vindt hier onze persberichten over Huygens' Swaensteyn. Wil je meer informatie of heb je beeldmateriaal nodig dan kan je contact opnemen via events@huygensmuseum.nl of via tel: 070-3861673.

 

Openbare restauratie monumentaal winterlandschap

Midden in de coronacrisis wist Museum Swaensteyn voor weinig geld een imposant winterlandschap van de Voorburgse schilder Barend Brouwer te verwerven. Het schilderij is echter hard toe aan een restauratie, omdat de verflaag is bedekt door een dikke, sterk vergeelde vernis. Restaurator Barbara Susijn zal die restauratie in september uitvoeren. Op zaal, zichtbaar voor het publiek.

Frans Bleiji Spel van kleur en schaduw, trompe-l’oeil en stillevens

Vanaf zaterdag 5 juni heropent Museum Swaensteyn de deuren na een sluiting van bijna 6 maanden door de Corona-maatregelen. Het museum pakt uit met de speelse en kleurrijke tentoonstelling Frans Bleiji. Spel van kleur en schaduw, trompe-l’oeil en stillevens.

Erfgoedpodium zorgt voor nieuwe wandel- en fietsroute door hele gemeente

De Gemeente Leidschendam-Voorburg is rijk aan erfgoed. Zichtbaar erfgoed in de vorm van monumenten, parken en onder meer de Vliet. Maar ook ‘onzichtbaar’ erfgoed, in de vorm van geschiedenis en verhalen. Er zijn al een aantal bestaande recreatieve routes langs al dit moois.

Musea blij met raadsbesluit Huize Swaensteyn

Tijdens de vergadering van 2 februari jongstleden ging de gemeenteraad akkoord met een voorstel van het college van B&W voor een extern haalbaarheidsonderzoek naar het gezamenlijk gebruik van het complex Huize Swaensteyn door gemeenteraad, de musea Swaensteyn en Hofwijck en kunstenaarsvereniging ArtiBrak. De musea zijn blij met dit besluit.

Opdrachten Tijdsdocument Corona verleend

De beoordelingscommissie voor het ‘Tijdsdocument Corona in LV’ heeft haar keuze bepaald. Onder leiding van voorzitter Hans van der Sluijs is aan zes partijen, op basis van hun ingediende voorstellen, een opdracht verleend. De deadline voor het inleveren van het eindproduct is gesteld op 1 juli 2021, ervan uitgaande dat de weg uit deze crisis nog wel enige tijd in beslag zal nemen.

Fusie Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn

De Voorburgse musea Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn hebben deze week de op één-na-laatste stap gezet in het proces van eenwording. Met een gedeeltelijke bestuurswissel is in beide musea invulling gegeven aan de samenstelling van de nieuwe besturen.

Aanmelding Tijdsdocument ‘Corona in LV’ succesvol

Op vrijdag 8 januari sloot de inzendtermijn voor deelname aan het Tijdsdocument ‘Corona in LV’. Het Erfgoedpodium, dat door de gemeenteraad is aangewezen als de coördinator van het project, ontving flink wat voorstellen. Deze week zal de selectiecommissie zich daarover buigen en een keuze maken.

Verlenging deadline Tijdsdocument ‘Corona in LV’

Drie weken geleden werd de inschrijving geopend voor het meedingen naar een opdracht bij het samenstellen van het Tijdsdocument ‘Corona in Leidschendam-Voorburg’. Daar is op ruime schaal op gereageerd, zowel met voorstellen als met het verzoek de inschrijvingstermijn om praktische redenen iets te verschuiven. Daarom wordt de deadline voor indienen nu gezet op vrijdag 8 januari 2021. 

Museum Swaensteyn verwerft monumentaal winterlandschap

Ofschoon het ook voor musea lastige tijden zijn, wist Museum Swaensteyn onlangs de hand te leggen op een monumentaal schilderij van de Voorburgse schilder Barend Brouwer (1872-1936).

Tijdsdocument Corona in LV

Vanaf maart 2020 beheerst het coronavirus ook in Leidschendam-Voorburg het dagelijkse leven. Deze situatie is nieuw, niemand van ons heeft zoiets eerder meegemaakt. De gevolgen zijn vaak heftig, zowel in sociaal, medisch als economisch opzicht.

Pagina's