Vreugd en Rust

Vriend worden

Huygens' Swaensteyn kan niet zonder de ondersteuning van vrienden en daarom wordt u als vriend met open armen ontvangen.

Home > Vreugd en Rust

Vreugd en Rust

Vreugd en Rust De buitenplaats, de bewoners en het Zocherpark

Op vrijdag 19 juni opent in Museum Swaensteyn de tentoonstelling Vreugd en Rust. De buitenplaats, de bewoners en het Zocherpark. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting ‘Mooi Voorburg’  en de Historische Vereniging Voorburg. De tentoonstelling geeft een kijkje in het leven van de bewoners van Vreugd en Rust, maar gaat ook in op de toekomstplannen van de gemeente Leidschendam-Voorburg om het park zoveel mogelijk in oude staat terug te brengen als Zocherpark.

De buitenplaats
De buitenplaats Vreugd en Rust in Voorburg kent een lange geschiedenis. Het is nu een openbaar park met historische bebouwing, maar in de afgelopen eeuwen was het particulier eigendom. De naam Vreugd en Rust werd voor het eerst genoemd in 1735. Net daarvoor, aan het begin van de 18e eeuw, werden door opeenvolgende eigenaren stukken grond opgekocht aan de Vliet. Deze verschillende percelen, buitenhuizen en landerijen werden samengevoegd tot één buitenplaats. Hier konden de welvarende eigenaren  in de zomer de stank en de drukte van de stad ontvluchten.

Zocherpark
De tentoonstelling vertelt het verhaal van de bewoners, de familie Groen van Prinsterer en hun verwanten, de families Hoffman en De Jonge-Philipse. Zij vroegen de befaamde landschapsarchitect Johan David Zocher jr. het park van Vreugd en Rust om te vormen tot een park in landschappelijke stijl. Er werden grillige paden en slingervormige vijvers aangelegd met verrassende uitzichten, een hertenkamp en theekoepels. Vanaf Vreugd en Rust was het zelfs mogelijk om via een kilometers lange, ononderbroken zichtlijn, Huis ten Bosch te zien liggen. In 1917 werd het buiten na veel tumult verkocht aan de gemeente Den Haag en in gebruik genomen als openbaar park met een hotel/restaurant in het huis.

Tentoonstelling
Hoogtepunten van de tentoonstelling zijn de vier portretten van de familie Groen van Prinsterer door C.H. Hodges, in bruikleen van het RCE/Kabinet van de Koning, de oudste kaart van Vreugd en Rust uit 1773 in bruikleen van het Haags Gemeentearchief en schilderijen en tekeningen van Johan Antoni de Jonge, voornamelijk uit particuliere collecties. De tentoonstelling wordt omlijst door verschillende activiteiten en een speciale boekuitgave gewijd aan het park: Vreugd en Rust. Gastvrije buitenplaats met een park van Zocher.

Hollands Buiten
De tentoonstelling Vreugd en Rust is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Vreugd en Rust maakt onderdeel uit van een lint van tientallen kastelen, landgoederen en buitenplaatsen tussen het Westland en Hillegom die samen de erfgoedlijn landgoederenzone Zuid-Holland vormen. De landgoederen en buitenplaatsen in dit gebied werken samen aan het herstel en het bekend maken van deze eeuwenoude landhuizen en parken onder de naam Hollands Buiten.

Voor contact

Karlien Ritter, hoofd museale zaken karlien.ritter@swaensteyn.nl of 06 187 198 09
Femke Overdijk, conservator femke.overdijk@swaensteyn.nl of 070 386 1673

Afbeelding [vrij van rechten]

Park Vreugd en Rust, fotograaf: Charles Groeneveld.

 

Voorburg, 15 juni 2020