Paulus Constantijn la Fargue

Home > Paulus Constantijn la Fargue

Paulus Constantijn la Fargue

De kom in de trekvaart tussen Den Haag en Leiden in Leidschendam, 1756

Paulus Constantijn la Fargue specialiseerde zich omstreeks het midden van de 18e eeuw in het getekende en geschilderde stadsgezicht. Hij werkte vooral in Den Haag, Rotterdam, Delft, Haarlem, Leiden en Amsterdam. Zijn werk was zo populair, dat hij een succesvolle compositie vaak vele malen herhaalde.

Dit is een gezicht op de aanlegplaats voor schepen in de trekvaart tussen Den Haag en Leiden, beter bekend als de Vliet. In 1756, het jaar waarin dit schilderijtje ontstond, bevond zich hier al meer dan een eeuw een permanente sluis van ruim 3,5 meter breed en meer dan 2 meter hoog, waardoor er vrij grote schepen konden passeren. Direct achter de aangemeerde trekschuiten is de sluisdeur zichtbaar.

De situatie van 1756 is nauwelijks te vergelijken met die van de sluis vandaag de dag. De breedte van het toenmalige water is teruggebracht tot een veel smallere sluisdoorgang. Ook de huizen langs het water zijn, op een enkeling na, verdwenen. En de koepel van de Hervormde Kerk is inmiddels vervangen door een achtzijdig, stijloplopend dak. Wat in al die jaren niet is veranderd is het vele scheepvaartverkeer dat gebruik maakt van de sluis.