Museum Swaensteyn verwerft schilderij Gerke Henkes

Vriend worden

Huygens' Swaensteyn kan niet zonder de ondersteuning van vrienden en daarom wordt u als vriend met open armen ontvangen.

Home > Museum Swaensteyn verwerft schilderij Gerke Henkes

Museum Swaensteyn verwerft schilderij Gerke Henkes

Onlangs heeft Museum Swaensteyn, met de hulp van een particuliere weldoener, de hand weten te leggen op een heel bijzonder werk van de schilder Gerke Henkes (1844-1927). Bijzonder omdat het doek in meer dan een opzicht sterk is verbonden met het historische centrum van Voorburg. Het werk bevindt zich in goede staat, maar oude en verkleurde vernislagen en hier en daar wat opstaande verf laten zien dat er gedurende ruim een eeuw geen onderhoud werd gepleegd. Voor de hoognodige restauratie start het museum nu een crowdfunding.
 

Een Voorburgse schilder

Gerke Henkes was zeer actief in het kunstenaarsleven van zijn tijd. De in de Herenstraat woonachtige schilder was lid van Pulchri Studio en nam deel aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland. De grote schilders van de Haagse school – Hendrik Willem Mesdag, Jacob Maris, Jozef Israëls en P.J.C. Gabriël - waren niet alleen tijdgenoten maar ook zijn vrienden. In 2019 wijdde Museum Swaensteyn een tentoonstelling aan hem, terwijl begin dit jaar Henke’s persoonlijke archief door zijn nazaten aan het museum werd geschonken.

 

Drie keer Voorburg

Het zojuist verworven schilderij toont een aantal mannen in een kerkbank. In een van hen, de man met de volle witte baard, herkennen we Jan Bleuland van Oordt (1834-1924). In 1866 kocht hij de buitenplaats Middendorp in de Kerkstraat en begon er met de productie van petroleumgas, een bedrijf dat hij tot grote bloei wist te brengen. Deze vroege Voorburgse industrieel is geportretteerd in een kerkbank in de Oude Kerk in de Herenstraat. Kunstenaar, geportretteerde én locatie: drie keer Voorburg in één schilderij. Zo mooi kom je het niet vaak tegen.

 

Restauratie

De huidige toestand van het schilderij versluiert het zicht op het voor Henkes zo typerende verzadigde kleurenpalet. Ook de architectuur van het kerkinterieur, nu nauwelijks zichtbaar, komt niet volledig uit de verf. Tijdens de voorziene restauratie zullen drie oude, verkleurde vernislagen worden verwijderd, zal de hechting van de verflaag plaatselijk worden hersteld en het geheel worden voorzien van een nieuwe vernis. In zijn originele, puntgave lijst zal het werk dan een prachtige illustratie zijn van de Voorburgse schilderkunst van omstreeks 1900.

 

Crowdfunding

De restauratie is begroot op € 2.000,-. Wilt u ons helpen de behandeling te realiseren? Neem dan even contact met ons op, dan informeren we u over onze tegenprestatie en de belastingvoordelen die u bij het steunen van een culturele ANBI geniet.
 

Voor contact

Peter van der Ploeg, directeur peter.vanderploeg@swaensteyn.nl of 06 4861 1147 /

Karlien Ritter, hoofd museale zaken karlien.ritter@swaensteyn.nl of 070 386 1673

 

Afbeelding [vrij van rechten]

Gerke Henkes, Portret van mannen in een kerkbank, Oude Kerk te Voorburg, ca. 1910.

 

Persbericht, Voorburg, 5 juni 2020