Informatiebijeenomst Masterplan Romeinen aan de Vliet

Vriend worden

Huygens' Swaensteyn kan niet zonder de ondersteuning van vrienden en daarom wordt u als vriend met open armen ontvangen.

Home > Informatiebijeenomst Masterplan Romeinen aan de Vliet

Informatiebijeenomst Masterplan Romeinen aan de Vliet

Museum Swaensteyn werkt aan het Masterplan 'Romeinen aan de Vliet'. Dit is een project voor het beter zichtbaar maken van de aanwezigheid van de Romeinen in Voorburg, Leidschendam en Voorschoten, aan het begin van onze jaartelling. Op donderdag 22 november 2018 organiseert het museum een informatiebijeenkomst waarop de contouren van dit Masterplan zullen worden gepresenteerd.

Filmpje 'Romeinen aan de Vliet'- Jacques van Herten
 

Romeinse Limes Unesco Werelderfgoed
Op dit moment wordt op meerdere plekken in Nederland, ruwweg langs de lijn Katwijk - Nijmegen, gewerkt aan de realisering van projecten waarmee het verhaal van de noordelijke Romeinse grens, de Nederlandse Limes, aan het publiek wordt gepresenteerd. Dit is ter voorbereiding op de ratificatie van de Nederlandse Limes tot Unesco Werelderfgoed, die naar verwachting in 2021 zal plaatsvinden.

Samenwerking
Museum Swaensteyn heeft in 2017 het initiatief genomen om, in samenwerking met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten, aansluiting te zoeken bij de Nederlandse Limes. Met het voormalige Forum Hadriani en het kanaal Corbulo beschikken wij immers over twee unieke en heel onderscheidende onderdelen van de Limes. Het masterplan 'Romeinen aan de Vliet' wordt ontwikkeld in nauw overleg met de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg, Stichting 'Mooi Voorburg', Huygens' Hofwijck en onze gemeente. De provincie Zuid-Holland heeft voor het opstellen van het masterplan, voor de realisatie ervan, voor een nieuwe Romeinenpresentatie in het museum en voor digitalisering van onderzoeksgegevens een subsidie toegekend in het kader van de Erfgoedlijn Romeinse Limes.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 22 november 2018 vindt een informatiebijeenkomst plaats in Museum Swaensteyn, Herenstraat 101 in Voorburg. U bent welkom vanaf 19.30 uur, de presentatie is van 20.00 tot 21.00 uur. We eindigen de avond met een drankje.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via info@swaensteyn.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen Peter van der Ploeg  museumswaensteynvoorburg@gmail.com of Museum Swaensteyn info@swaensteyn.nl (070-386 1673).

Persbericht, Voorburg, 10 november 2018