Wat is het Erfgoedpodium

Home > Erfgoedpodium > Wat is het Erfgoedpodium

Wat is het Erfgoedpodium

In het Erfgoedpodium willen wij, in lijn met de uitgangspunten van de Cultuurvisie, met zoveel mogelijk organisaties en instellingen die zich bezighouden met geschiedenis, cultuurhistorie en erfgoed door samenwerken én verbinden met ons (cultureel) erfgoed een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het leefklimaat in de gemeente.

Het Erfgoedpodium heeft een tweeledig karakter, te weten

  • Museum Swaensteyn als fysiek “huis” en penvoerder van het Erfgoedpodium

  • Het overlegplatform waarin erfgoedpartners kunnen deelnemen.
     

Hoofddoel van het Erfgoedpodium is om (cultureel) erfgoed en geschiedenis in onze gemeente zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen: zowel bij de eigen inwoners als bij potentiële bezoekers/toeristen van buiten de gemeente als onderdeel van het toeristisch en recreatief aanbod.