Voortgezet onderwijs

Kerkarchitectuur Voorburg

Geloof in je eigen omgeving

 

Beste docent,

Home > Educatie > Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

De Romeinse leskist - Brugklassen Havo en Vwo

Kennismaken met het Romeinse leven!

Door de Romeinse leskist in de klas te halen maken leerlingen op een praktische manier kennis met het Romeinse leven. De leskist is gevuld met Romeinse replica's die passen bij diverse thema's zoals; het Romeinse leger, eten en drinken, de Romeinse vrouw.
In de kist vindt u naast de replica's verschillende kaarten voor leerlingen en een docentenhandleiding. Aan de hand van een kijklijst bekijken de leerlingen een voorwerp. Wanneer ze hiermee klaar zijn kan de informatiekaart en opdrachtenkaart gebruikt worden. Bij elk thema hoort ook een knutselkaart met doe-opdrachten. Met de leskist kunnen leerlingen praktisch aan de slag. Zo kunnen leerlingen zich verkleden als Romein of het molenspel spelen. 

Meer weten over huren Romeinse leskist?

De leskist wordt alleen uitgeleend aan scholen. De leskist kan het beste voor 11.00 uur worden gehaald en teruggebracht in verband met de bereikbaarheid van de Herenstraat. 
Afmetingen van de leskist zijn 1,20x50x60cm (lxbxh). Gewicht ca. 25 kg

Kosten huren leskist:
Huur leskist (max. drie weken*) € 25,-
Huur inclusief museumbezoek € 90,-
Borgsom € 50,-
*Huur voor een langere periode is alleen mogelijk indien de leskist niet is gereserveerd.
 

Beeldenroute - Groep 8 en Brugklas

Verhalen aan de Vliet

De Beeldenroute loopt langs de beelden in de buitenruimte, er kan gekozen worden tussen de route in Voorburg of in Leidschendam. Door het volgen van een beeldenroute in de eigen omgeving komen de leerlingen in aanraking met verhalen van Leidschendam-Voorburg. De opdrachten zijn multidisciplinair van aard. Zo maken de kinderen een rap of een gedicht bij een beeld, volgt er een foto- en drama-opdracht en presenteren de kinderen hun zelfverzonnen opdrachten aan de andere leerlingen. De les in ontwikkeld voor leerlingen van groep 8, maar ook geschikt voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. 

De les sluit aan op de kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie. Kinderen maken kennis met beelden en verhalen uit Leidschendam-Voorburg.

Uitgangspunten bij de lesopdrachten zijn: Actief burgerschap, 21e eeuwse vaardigheden en mediawijsheid.

Meer informatie Beeldenroute Voorburg en Beeldenroute Leidschendam.

 

Kerkarchitectuur - Groep 8 en Brugklas

Geloof in je eigen omgeving

De Kerkarchitectuur les kent een Voorburgse en Leidschendamse variant. De school kiest voor een les in Leidschendam of in Voorburg. De leerlingen vergelijken de architectuur van twee kerken. In Leidschendam wordt de architectuur van de Petrus en Paulus Kerk vergeleken met die van de Dorpskerk de "Peperbus". In Voorburg wordt de architectuur van de Oude Kerk met die van de Franse Kerk vergeleken.
Daarnaast is er aandacht voor vragen als:  Wanneer is deze kerk gebouwd (kunstgeschiedenis), waarom is deze kerk gebouwd (geschiedenis en levensbeschouwing). Leerlingen gebruiken hun verbeelding om de betekenis(-sen) van het erfgoed in heden, verleden en toekomst te verkennen. De les in ontwikkeld voor leerlingen van groep 8, maar ook geschikt voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. 

De les sluit aan op de kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld, en Kunstzinnige oriëntatie. Kinderen maken kennis met kerkarchitectuur. Ze onderzoeken welke verhalen en betekenis (immaterieel erfgoed) je kan aflezen aan de architectuur van kerken (materieel erfgoed).

Uitgangspunten bij de lesopdrachten zijn: Actief burgerschap, 21e eeuwse vaardigheden en mediawijsheid.

Meer informatie Kerkarchitectuur Voorburg en Kerkarchitectuur Leidschendam

Voor meer informatie over kosten of aanmelden neemt u contact op met de afdeling Educatie via educatie@huygensmuseum.nl.

Jacques van Herten van Midvliet TV maakten een filmpje van de Beeldenroute Voorburg