Basisonderwijs

Vriend worden

Huygens' Swaensteyn kan niet zonder de ondersteuning van vrienden en daarom word je als vriend met open armen ontvangen.

Home > Educatie > Basisonderwijs

Basisonderwijs

Maak kennis met kunst - Groep 4

Spelenderwijs meer weten over kunst

Een museum of kunstuitleen zijn niet alleen plekken om mooie schilderijen te bekijken. Ze zijn ook gewoon leuk en spannend! Speciaal voor de kinderen uit groep 4 is er de les 'Maak kennis met kunst'. Spelenderwijs leren kinderen meer over kunst en gaan ze ook zelf aan de slag met het thema 'bewaren en verzamelen'.

Doel van de les is om kinderen kennis te laten maken met de collectie en werkzaamheden van het museum. In de Kunstuitleen laten we de kinderen zelf een keuze maken uit het aanbod. Er gaat namelijk voor een aantal weken een 'echt' kunstwerk mee naar school. Door het kiezen leren de kinderen hun mening onder woorden te brengen en te luisteren naar de mening van anderen.

De les sluit aan bij de kerndoelen voor mens en samenleving en kunstzinnige oriëntatie.

Terug naar de Romeinen - Groep 5

Geschiedenis Romeinen en Cananefaten in Voorburg

Het Romeinse stadje Forum Hadriani (markt van Hadrianus) werd rond het jaar 70 van onze jaartelling gesticht aan het kanaal van Corbulo. Er waren huizen, tempels, winkels en zelfs een haven.

In de museumles 'Terug naar de Romeinen' maken de leerlingen van groep 5 kennis met de vroegste geschiedenis van hun eigen woonplaats. De kinderen komen van alles te weten over Forum Hadriani en ze ontdekken waarom dit voor de Romeinen zo'n belangrijke plek was. Gedurende de les kruipen de kinderen in de huid van de bewoners van Forum Hadriani en gaan ze aan de slag met allerlei opdrachten. Als ze zich als een echte Romein hebben gedragen, reizen de kinderen weer terug naar deze tijd, met een Romeins diploma op zak!

De les sluit aan bij de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands en Kunstzinnige Oriëntatie.

Romeinenspel

Blijf van mijn Olijf!

Tijdens het spel leren kinderen spelenderwijs over de Romeinen. Onder begeleiding van 2 educatievrijwilligers gaan de kinderen aan de slag met de onderdelen, bestaande uit vragen, kleine workshops, interactieve opdrachten en meer. De onderwerpen beslaan Gladiatoren, geheimschrift, water, Romeinse spelletjes en de Romeinse kalender, schminken, muziek en meer. Geschikt voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

De les is ontworpen als workshop, kan los worden geboekt of wordt tijdens de Romeinenweek en/of Archeologiedagen aangeboden. Ook ontzettend leuk als verjaardagsuitje!

De les sluit aan bij de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands en Kunstzinnige Oriëntatie.

Beeldenroute - Groep 8 en Brugklas

Verhalen aan de Vliet

De Beeldenroute loopt langs de beelden in de buitenruimte, er kan gekozen worden tussen de route in Voorburg of in Leidschendam. Door het volgen van een beeldenroute in de eigen omgeving komen de leerlingen in aanraking met verhalen van Leidschendam-Voorburg. De opdrachten zijn multidisciplinair van aard. Zo maken de kinderen een rap of een gedicht bij een beeld, volgt er een foto- en drama-opdracht en presenteren de kinderen hun zelfverzonnen opdrachten aan de andere leerlingen. De les in ontwikkeld voor leerlingen van groep 8, maar ook geschikt voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. 

De les sluit aan op de kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie. Kinderen maken kennis met beelden en verhalen uit Leidschendam-Voorburg.

Uitgangspunten bij de lesopdrachten zijn: Actief burgerschap, 21e eeuwse vaardigheden en mediawijsheid.

Meer informatie Beeldenroute Voorburg en Beeldenroute Leidschendam.

Kerkarchitectuur - Groep 8 en Brugklas

Geloof in je eigen omgeving

De Kerkarchitectuur les kent een Voorburgse en Leidschendamse variant. De school kiest voor een les in Leidschendam of in Voorburg. De leerlingen vergelijken de architectuur van twee kerken. In Leidschendam wordt de architectuur van de Petrus en Paulus Kerk vergeleken met die van de Dorpskerk de "Peperbus". In Voorburg wordt de architectuur van de Oude Kerk met die van de Franse Kerk vergeleken.
Daarnaast is er aandacht voor vragen als:  Wanneer is deze kerk gebouwd (kunstgeschiedenis), waarom is deze kerk gebouwd (geschiedenis en levensbeschouwing). Leerlingen gebruiken hun verbeelding om de betekenis(-sen) van het erfgoed in heden, verleden en toekomst te verkennen. De les in ontwikkeld voor leerlingen van groep 8, maar ook geschikt voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. 

De les sluit aan op de kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld, en Kunstzinnige oriëntatie. Kinderen maken kennis met kerkarchitectuur. Ze onderzoeken welke verhalen en betekenis (immaterieel erfgoed) je kan aflezen aan de architectuur van kerken (materieel erfgoed).

Uitgangspunten bij de lesopdrachten zijn: Actief burgerschap, 21e eeuwse vaardigheden en mediawijsheid.

Meer informatie Kerkarchitectuur Voorburg en Kerkarchitectuur Leidschendam.

De verschillende lessen en workshops duren allen 90 minuten.

De lessen 'Maak kennis met Kunst',  'Terug naar de Romeinen', de Beeldenroute en Kerkarchitectuur route worden ook aangeboden in het Cultuurmenu van Leidschendam-Voorburg.

Alle lessen zijn ook los te boeken.

Voor meer informatie over kosten of aanmelden neemt u contact op met de afdeling Educatie via educatie@huygensmuseum.nl.

Jacques van Herten van Midvliet TV maakten een filmpje van de Beeldenroute Voorburg